ชื่อสามัญ
โบรมาซิล
bromacil 80% WG

ประโยชน์
• เป็นสารกำจัดวัชพืชที่ดูดซึมเข้าทางราก โดยกำจัดได้ทั้งใบแคบ ใบกว้างและกก
• ใช้ได้กับ  สับปะรด ส้ม มะนาว ใช้พ่นหลังวัชพืชงอก

อัตราใช้
340-680 กรัม ต่อน้ำ 60-80ลิตร พ่นบนที่ 1 ไร่