ชื่อสามัญ :ไตรฟลอกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)+ ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) 25%+50% WGลักษณะสาร :แท่งสีขาวขนาดบรรจุ :40×250 กรัมอัตราใช้ :

ข้าว: อายุไม่เกิน 40 วัน ใช้ในอัตรา 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร, อายุมากกว่า 40 วัน ใช้ในอัตรา 10-15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
(ใช้น้ำอัตรา 40 ลิตร ต่อไร่ สำหรับข้าวอายุไม่เกิน 40 วัน และ 60 ลิตร ต่อไร่ สำหรับข้าวอายุมากกว่า 40 วัน)

คุณสมบัติ :

เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชในกลุ่มสารเคมี “ออกซิมิโนอะซีเตท (Oximinoacetate)” เป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มสารเคมี สโตรบิลูริน (Strobilurins) และกลุ่มสารเคมี “ไตรอะโซล (Triazoles)” มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึมและแทรกซึมเข้าต้นพืชได้รวดเร็ว ระยะปลอดฝนสั้น เคลื่อนย้ายในต้นพืชได้ดี ยับยั้งการงอกของสปอร์ การสร้างและเส้นใยของเชื้อรา ช่วยให้ใบเขียว มันวาวและช่วยให้ผลไม้ผิวนวล
กลไกออกฤทธิ์ 2 ทาง คือ ไตรฟลอกซีสโตรบิน ยับยั้งการส่งต่อพลังงานในโปรตีนคอมเพล็กซ์ 3 (Complex 3) ของขบวนการหายใจของเชื้อรา โดยขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ยูบิควินอล ออกซิเดท (Ubiquinol oxidates) บริเวณตำแหน่งภายนอกยูบิควินอล (Ubiquinol out site) ในไซโทโครม บีซี 1 (Cytochrome bc 1) และ ทีบูโคนาโซล ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ซี14 ดีเมทิลเลส (C14-demethylases) ทำให้การสังเคราะห์สเตอรอยที่ผนังเซลล์เชื้อราผิดปกติ

ประโยชน์ :ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชทั้งจากเชื้อราชั้นสูงและราชั้นต่ำ เช่น โรคกาบใบแห้ง ใบจุดสีน้ำตาล โรคใบขีด โรคใบไหม้ โรคเมล็ดด่าง โรคดอกกระถิน ในข้าวโรคใบติด โรคแอนแทรคโนส โรครากเน่าโคนเน่า โรคราสนิม โรคใบจุดตากบ โรคใบจุดสีม่วง โรคใบจุดตาเสือในเผือก โรคเมลาโนส โรคสแคป โรคราสีชมพู โรคราแป้ง โรคราน้ำค้างหมายเหตุ :

เป็นพิษสูงต่อปลา และสัตร์น้ำอื่น ๆ
ในพืชผัก และไม้ผลระยะผลอ่อน ควรมีความระมัดระวังในการใช้ อาจก่อให้เกิดอาการชะงัก (สตั้น) การเจริญเติบโตของพืชผัก หรือผลอ่อนของผลไม้