ชื่อการค้า เนเทอไรฟ์

ปริมาณธาตุอาหาร
กำมะถัน (S) 5% + สังกะสี (Zn) 12%

ธาตุอาหารเสริม
แมงกานีส (Mn)
สังกะสี (Zn)
โบรอน (B)

คุณประโยชน์
• ช่วยการแตกยอด และแตกตาดอกได้ดี
• ป้องกันและรักษาใบแก้วในส้ม มะนาว ส้มโอได้
• ช่วยเสริมสร้างกระบวนการสังเคราะห์ของฮอร์โมนอ๊อกซิน
• ช่วยให้ผลไม้เข้าสี และสุกสม่ำเสมอ

อัตราใช้
30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร