ชื่อสามัญ
ไดยูรอน
diuron 80% WG

ประโยชน์
• เป็นสารกำจัดวัชพืช ทั้งใบแคบ ใบกว้างและกก ชนิดใช้ทางดิน ไม่เลือกทำลาย
• ใช้ได้กับ อ้อย สับปะรด และมันสำปะหลัง ใช้พ่นก่อนวัชพืชงอก หรือวัชพืชงอกแล้วมีใบจริง 2-3 ใบ

อัตราใช้
300-400 กรัม ต่อ น้ำ 60-80ลิตร พ่นบนที่ 1 ไร่