ชื่อสามัญ
โซเดียม-5-ไนโตรกัวเอียโคเลต (sodium-5-nitroguaiacolate) +
โซเดียม พารา-ไนโตรฟีโนเลต (sodium para-nitrophenolate) +
โซเดียม ออร์โท-ไนโตรฟีโนเลต (sodium ortho-nitrophenolate)

ประโยชน์
• ช่วยให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น
• เพิ่มปริมาณรากฝอย
• เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด ออกดอกดก ขั้วเหนียว
• ลดการหลุดร่วงของผลผลิต ใช้ได้ดีกับทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช

อัตราใช้
10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

*ข้อควรทราบ
เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิผลสูงสุดในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์อโทนิค เจียไต๋ ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยมีลักษณะเป็นของเหลวในบรรจุภัณฑ์รูปทรงขวด ติดฉลากแสดงตราสินค้าเจียไต๋ ระบุชื่อสามัญ เลขทะเบียนวัตถุอันตราย และวันที่ทะเบียนหมดอายุอย่างชัดเจน รวมถึงระบุการนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด เท่านั้น