ชื่อสามัญ :ไพริพรอกซีเฟน (pyriproxyfen) 10% W/V EC
ลักษณะสาร : ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน

ขนาดบรรจุ : 24×500 มิลลิลิตร / 12×1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้  : 20-50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

คุณสมบัติ :เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่มสารเคมี เลียนแบบการทำงานของฮอร์โมนจูเวไนล์ (Juvenile hormone mimic) หรือ ไพริฟรอกซิเฟน (Pyrifroxyfen)มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย และแทรกซึมเข้าสู่ใบ
กลไกออกฤทธิ์ต่อการเจริญเติบโตของแมลง โดยเลียนแบบฮอร์โมนจูเวไนล์ของมลง (Juvenile hormone mimic) ที่หลั่งจากต่อมไร้ท่อคอร์ปัส อัลลาตัม (Corpus allatum gland) มีผลยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเอ็กไดโซน (Ecdysone) ทำให้การสร้างผนังลำตัว (Cuticle) ของแมลงในวัยตัวอ่อนผิดปกติ ตัวอ่อนจะพิการ ไม่สามารถเจริญเป็นตัวเต็มวัยได้และตายในที่สุด ในแมลงระยะตัวเต็มวัยมีผลต่อการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ โดยแมลงเพศผู้จะมีน้ำเชื้ออสุจิลดลง ส่วนเพศเมียการผลิตไข่ในรังไข่และอัตราการฟักของไข่ลดลง (Ovicidal effect)

ประโยชน์ : ใช้กำจัดแมลงหวี่ขาว เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่นฝอย เพลี้ยจักจั่นมะม่วง หนอนชนิดต่างๆ มวน ริ้น ยุง มด หมัด เห็บ มอดในโรงเรือน และแมลงสาบ ช่วยลดความเร็วในการแพร่ระบาด และการเพิ่มประชากรแมลงแบบทวีคูณได้ดี เหมาะสำหรับใช้ผสมร่วมกับสารกำจัดแมลงที่มีฤทธิ์กำจัด น็อค หรือใช้พ่นสลับกับ แอ็กบู

หมายเหตุ : เป็นพิษสูงต่อปลาและสัตว์น้ำ