อาหารพืชไบโอ แพลนท์ อะมิโน+ฟลูวิค NP 1 ลิตร

บำรุงพืชผลที่คุณปลูกให้เจริญงอกงาม ด้วยอาหารพืช ไบโอ แพลนท์ อะมิโน+ฟลูวิค จาก NP สกัดจากยีสต์เข้มข้นจากประเทศบราซิล ที่พืชสามารถดูดซึม และนำไปใช้อย่างรวดเร็ว อุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อพืชและชีวโมเลกุลรอบ ๆ ต้นพืช ช่วยส่งเสริมให้พืชเติบโต แข็งแรง ไม่ว่าจะในสภาพอากาศใดก็ตาม ให้ผลผลิตที่ดีและลดการหลุดร่วงของพืชผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจ ด้วยสารสกัดที่ไม่เป็นอันตรายทั้งกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

สกัดจากยีสต์เข้มข้นออกมาในรูปแบบอะมิโน+ฟลูวิค เพื่อการดูดซึมและนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ส่งเสริมให้พืชเจริญงอกงามได้ดี มีความแข็งแรง เนื้อใบหนา สวยงาม แม้ในสภาพอากาศที่แปรปรวน
ช่วยผสมเกสร ลดการหลุดร่วงของดอก ใบ และผลอ่อน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม ด้วยสารสกัดที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใช้งานได้อย่างมั่นใจ ไร้สารพิษตกค้าง
วิธีใช้งาน

ควรเขย่าก่อนการใช้งานทุกครั้ง
เจือจางกับน้ำ อัตราส่วน 10 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
คำแนะนำ

ควรศึกษาข้อมูลก่อนการใช้งานอย่างละเอียด
ควรเลือกขนาดและประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ข้อควรระวัง

ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
ห้ามสูดดม และรับประทาน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
ห้ามใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
จัดเก็บในที่แห้ง และให้พ้นมือเด็ก รวมถึงสัตว์เลี้ยง
ระมัดระวังของมีคม เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย
หลีกเลี่ยงการจัดเก็บในบริเวณที่มีแสงแดด ความร้อน และความชื้นสูง เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย
ควรใช้งานให้หมดหลังจากเปิดใช้งาน และปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิททุกครั้งหลังใช้เสร็จ
หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และพบแพทย์ทันที