สาหร่ายทะเล + อะมิโน

ประโยชน์
• ประกอบไปด้วยอ็อกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน ทำให้ช่วยกระตุ้นการแตกยอด การเปิดตาดอก
• ช่วยการฟื้นฟูสภาพต้นหลังเก็บผลผลิต

อัตราใช้
30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร