ชื่อสามัญ
อะมีทรีน
ametryn 80% WG

ประโยชน์
• เป็นสารกำจัดวัชพืช ทั้งใบแคบ ใบกว้าง และกก ชนิดใช้ทางดิน ดูดซึมเข้าทางรากพืชเป็นหลักและเคลื่อนย้ายผ่านท่อน้ำ ไม่เลือกทำลาย
• ใช้ได้กับ อ้อย และสับปะรด ใช้พ่นหลังวัชพืชงอก

อัตราใช้
400 กรัม ต่อ น้ำ 60-80ลิตรพ่นบนที่ 1 ไร่ ห้ามใช้ในข้าวโพด