ชื่อการค้า มาโมมิกซ์ โกลด์
น้ำตาลทางด่วน

สารสำคัญ
Polysaccharide 22% + Total L-Amino 10%

คุณประโยชน์
• เพิ่มการออกดอก และเพิ่มปริมาณการติดผลผลิต
• เพิ่มความแข็งแรงของรากฝอย และการเป็นประโยชน์ของ ไนโตรเจน
• เพิ่มน้ำตาลที่ใบ ขณะที่มีความเข้มข้นแสงต่ำ ป้องกันการดึงน้ำตาลจากผล
• ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ ในขบวนการแบ่ง และขยายขนาดเซลล์เพิ่มการสร้างเนื้อผล
• ช่วยให้ผลโตไว ผลสวย
• ช่วยให้ใบอ่อนแก่เร็ว ในขณะที่มีใบอ่อนจำนวนมาก มีผลต่อการฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว
• เพิ่มการสังเคราะห์แสงช่วยในกระบวนการสร้างโปรตีนและน้ำตาลในการสะสมอาหาร

อัตราใช้
• 20-30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร