ชื่อการค้า มาโมมิกซ์ เร้ด

ปริมาณธาตุอาหาร
แมกนีเซียม (Mg) 4%

คุณประโยชน์
• เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ ช่วยทำให้พืชมีใบเขียวเข้มขึ้น ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่างๆ ไปใช้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชเจริญเติบโต และช่วยเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสในพืช

อัตราใช้
• ไม้ผล 30-40 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร
• นาข้าว พืชไร่ ผัก ต่างๆ 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร