ชื่อการค้า มาโมมิกซ์ บลู

ปริมาณธาตุอาหาร
แคลเซียม (Ca) 9% + โบรอน (B) 1%

คุณประโยชน์
• เป็นธาตุอาหารพืชที่ประกอบด้วยแคลเซียม โบรอน ในรูปแบบที่่พืชสามารถดูดซึมได้ดีจึงช่วยให้พืชเจริญเติบโต ผลผลิตดีมีคุณภาพและช่วยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง ผลมีเนื้อแน่น รสชาติดี ไส้ไม่ซึมหรือฟ่าม การเข้าสีของ  ผลสม่ำเสมอ ขั้วผลเหนียว ป้องกันผลแตกและร่วงก่อนเก็บเกี่ยว  นอกจากนั้นยังช่วยให้เกสรแข็งแรง การ ผสมเกสรติดดี จึงช่วยให้เกิดการติดผลมากขึ้น ส่วนพืชผักจะช่วยให้ห่อหัวได้แน่น มีน้ำหนักมาก ป้องกัน อาการไส้กลวงดำ

อัตราใช้
• ไม้ผล 30-40 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร
• นาข้าว พืชไร่ ผัก ต่างๆ 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร