ชื่อการค้า มาโมมิกซ์ กรีน

สารสำคัญ
สาหร่าย Seaweed Extract 16% + อะมิโน L-Amino Acid 4%

คุณประโยชน์
• ช่วยการแตกตายอด หรือตาดอก เพื่อให้เกิดการสร้างใบใหม่ หรือการสร้างดอก และช่อดอกของพืช
• เพิ่มจำนวนดอก ดอกสมบูรณ์แข็งแรง
• ช่วยให้ดอกใหญ่ สมบูรณ์ ผสมติดง่าย
• เพิ่มการผสมเกสร ลดการหลุดร่วงของดอก และผล
• ช่วยการเพิ่มจำนวนเซลล์พืชให้สมบูรณ์รวดเร็วโดยเฉพาะในการขยายขนาดของผลให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และคงคุณภาพของผลที่ดีอยู่
• ช่วยให้ข้าวแตกกอดี ฟื้นตัวเร็วหลังจากย้ายกล้า ช่วยเพิ่มการแตกราก และสร้างความสมบูรณ์ในระบบราก
• ช่วยให้ระบบรากแข็งแรงต้นสมบูรณ์  และช่วยในกระบวนการทำงานของเอนไซม์ต่างๆ ในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ ทำให้ข้าวใบตั้งตรง เขียวนาน

อัตราใช้
• 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร