ชื่อการค้า
มามีโกร 12-9-6

ชื่อสามัญ
N-P-K (25-5-5)

ประโยชน์
• ใช้บำรุงต้น ดอกและผล เร่งการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นของพืช

อัตราใช้
150 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร