ธาตุอาหารหลัก N P K

ธาตุอาหารรอง
แม็กนีเซียม (MgO)

ธาตุอาหารเสริม
แมงกานีส (Mn)
สังกะสี (Zn)
โบรอน (B)

ประโยชน์
• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง ทำให้ใบเขียว ใบหนา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการออกดอกของไม้ผล
• เพิ่มการแตกกอในข้าว

อัตราใช้
30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร