แคลเซียม โบรอน

ประโยชน์
• ช่วยในการสร้างความแข็งแรงของผนังเซลล์พืช
• ช่วยการผสมเกสร ลดการหลุดร่วง และติดผลดีขึ้น
• เมื่อใช้เป็นประจำจะป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดธาตุแคลเซียม และโบรอนได้
• ป้องกันผลแตก ก้นเน่าในผัก และไม้ผลทุกชนิด

อัตราใช้
30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร