ชื่อสามัญ
อะทราซีน
atrazine 80% WP

ประโยชน์
• เป็นสารกำจัดวัชพืช ทั้งใบแคบ ใบกว้าง และกก ชนิดใช้ทางดิน
• ดูดซึมเข้าทางรากพืชเป็นหลักและเคลื่อนย้ายผ่านท่อน้ำ ไม่เลือกทำลาย
• ใช้ได้กับ ข้าวโพด อ้อย และสับปะรด ใช้พ่นก่อนวัชพืชงอก

อัตราใช้
400 กรัม ต่อ น้ำ 60-80ลิตร พ่นบนที่ 1ไร่